Realpolitik
Ako sa orientovať v politickom divadle

Žijeme v 21. storočí a technológie sú nám na dosah ruky. Biznis s informáciami je roky lukratívnejším než všetky ostatné priemyselné odvetvia. Ľudia sme sa postupne stali produktom spoločností, ktoré dokážu speňažiť akúkoľvek časť nášho súkromného či verejného života. Technologické spoločnosti napomáhajú politickým stranám monitorovať verejnú mienku a následne vytvárať súhlas občanov so stranou použitím cielených kampaní.V mene väčšej bezpečnosti a vyššieho životného komfortu sa nám vytráca sloboda s každou novou prijatou reguláciou. Žijeme v strachu napriek tomu, že sa máme lepšie ako kedykoľvek v histórii. Pohľad na život môže byť pesimistický či optimistický, no hlavne by mal zodpovedať skutočnosti.

Táto stránka vznikla aby sme sa o realite medzi sebou otvorene rozprávali. Je jedno koho volíte, koho podporujete a kto je Vám nesympatický. Sú však základné piliere na ktorých by mal dobrý úsudok stáť. Nižšie nájdete niektoré pozoruhodné idey, na ktoré by sme mali myslieť pri tvorení nášho úsudku.

Chýbajú veľkí štátnici
Inak politici. To sú oportunistickí realisti, vyrábači rozruchu, podvodníci a vydierači. Bezstarostne vitálne konajú v mene slobody proti podmienkam slobody. Keď sú kompromitovaní, vykrúcajú sa klamstvami a vtipkovaním. Svojim správaním sa vysmievajú parlamentu, ktorý, sám rovnaký, to sotva registruje a ani nerozmýšľa o tom, aby takýchto rúhačov na duchu politiky vyhodil zo sedla. Vážnosť predstierajú sentimentálnymi rečami. Sú to ničitelia slobody.
Tento typ politikov nepokladá svoju úlohu za poslanie, ale za zamestnanie, mnohorako sľubné, s dobrým príjmom a s právom na penziu. Domnievajú sa, že je to bez rizika. Rozmýšľajú bez zodpovednosti. V nebezpečenstve sú bezradní...
- Karl Jaspers, Malá škola filozofického myslenia
Riadená demokracia
Demokracia sa stala manažovanou, riadenou politikmi. Politici sú paralelou influencerov na sociálnych sieťach, ktorí Vám podsúvajú komerčný produkt. Správanie nás, voličov, je podrobne analyzované a každý dostane na háčiku nahodené to svoje s čím sa vie pred voľbami stotožniť. Skutočné hodnoty hrajú zanedbateľnú rolu v politickej kampani. Dôraz sa kladie na strach a emócie. Strany, ktoré nemanipulujú verejnú mienku a nepoužívajú sociálne siete sú ako dinosaury. História ich pochová bez ohľadu na dobrý úmysel.
A naozaj, program ktorej strany ste čítali?
Overtonove okno sa zmenšuje
Overtonove okno je oblasť myšlienok, které sú tolerované vo verejnej diskusii. Overtonove okno zahrňuje idey považované v súčastnosti za politicky prijateľné, ktoré politik môže presadzovať, bez toho aby bol považovaný za extrémistu.
Stupne akceptovateľnosti myšlienok diskutovaných na verejnosti:
 • Nemysliteľné
 • Radikálne
 • Prijateľné
 • Rozumné
 • Populárne
 • Bežné - Status Quo
Overtonove okno sa neustále zmenšuje a pre politikov je prínosné držať verejnú diskusiu v medziach okna, ktoré sami stanovia. Pokiaľ niekto diskutuje len v rozmedzí okna a nie je radikálny, nepredstavuje pre elity hrozbu. Naopak, človek posúvajúci jeho hranice je neustále označovaný za hrozbu pre spoločnosť.
Skutočný život je však o neustálom raste a napredovaní. Je to nekonečný boj so statusom quo.
Rozdeľuj a panuj
Rozdeľuj a panuj je nadčasová stratégia, ktorú politici používajú na rozdelenie občanov do menších táborov, ktoré sa dajú lámať ako Svätoplukove prúty. Rozdrobené skupiny občanov je jednoduchšie manipulovať a neutralizovať ich hlasy navzájom, podnecovaním nenávisti k iným skupinkám.

Príklad fráz, ktoré učia nenávisti:
 • nepriateľ ľudu
 • koaličný zlepenec
 • "džendžer"
 • gorilie mláďa
 • podrž-taška
 • slniečkári
Ako malé cvičenie si skúste predstaviť, ako by vyzerali skupiny ľudí, ak ich nazvete niektorým z nasledujúcich pomenovaní
Päť etáp fašizmu
Fašizmus je komplexný politický fenomén, ktorý nemožno jednoznačne ohraničiť, ako iné doktríny, trebárs komunizmus.
Vedec Robert Paxton však identifikoval akými fázami fašistické hnutie pri svojom vývoji prechádza:
 1. Intelektuálne skúmanie - rozčarovanie z demokracie sa prejavuje v diskusiách o vytrácajúcej sa sile národa
 2. Zakorenenie - vplyvom politických nezhôd medzi demokratickými stranami a polarizáciou spoločnosti sa fašistické hnutie dostáva na národnú politickú scénu
 3. Príchod k moci - konzervatívci snažiaci sa ovládnuť stúpajúcu podporu ľavicovej opozície vyzývajú fašistov aby sa s nimi spojili
 4. Výkon moci - fašistické hnutie a jeho charizmatický vodca kontrolujú štát použitím štátnymi inštitúciami, ako sú polícia a s pomocou tradičných elít, ako je duchovenstvo a oligarchovia
 5. Radikalizácia - štát sa stáva čoraz radikálnejším, rovnako ako nacistické Nemecko, alebo upadá do tradičnej autoritárskej vlády, ako vojnové fašistické Taliansko.
Samozrejme, nie všetky štáty si prejdú piatimi stupňami, tretí a štvrtý stupeň sa podaril len vyššie spomenutým extrémnym režimom.
Efekt amnézie
Efekt Gell-Mann amnézie popisuje jav, kedy odborník naivne verí novinovým článkom o témach mimo jeho odbornosti, aj keď články v rovnakom plátku na tému, ktorej rozumie, sú úplne nezmyselné a chybné.
Otvoríte noviny na článku o téme, ktorú dobre poznáte. V Murrayovom prípade o fyzike. V mojom prípade o biznise. Prečítate článok a vidíte, že novinár absolútne nerozumie faktom, ani problémom témy ktorú spracoval. Článok je často tak nesprávny, že popisuje príbeh dozadu - obracia príčinu a dôsledok. „Mokré ulice spôsobujú dážď“. Noviny sú takých článkov plné. Každopádne, podráždení či pobavení, ten príbeh dočítate. Otočíte stranu na národné či medzinárodné udalosti a čítate, akoby zvyšok novín, kde píšu napríklad o Palestíne, mal byť presnejší ako ten nezmysel, čo ste práve dočítali. Otočíte stranu a zabudnete čo viete.
- Michael Crichton, Gell-Mann Amnesia
Fake news
S rozšírením internetu prišla možnosť lacno a jednoducho šíriť informácie akéhokoľvek, dôveryhodného či nedôveryhodného obsahu. Všetky politické tábory, ale aj komerčné firmy dokážu propagovať vlastnú víziu sveta, často bez akejkoľvek zodpovednosti, keďže narozdiel od tlačených médií, sa na internete dajú veci spätne meniť, preformulovať a následne poprieť, po tom čo napáchajú škodu.
Vyjednávanie pre dospelých
Ako politici vyjednajú svoj cieľ, bez toho aby museli robiť kompromisy? No predsa predložia nerealistické, nafúknuté očakávania a potom upustia na pôvodne požiadavky.
Rozhodnete sa zvýšiť daň z 19% na 20%. Verejnosti však predložíte návrh na zvýšenie až na 22%. Zdvihne sa vlna kritiky, opozícia preberie hlas ľudu za svoj. Následne rozbehnete politické hry a víťazne upustíte na kompromis, 20% daň.
Rovnakým spôsobom dokážete pretlačiť obmedzovanie osobnej slobody či inak zasahovať občanom do súkromia.
Dunning Kruger efekt
Vždy, keď vidíte ako niekto bohorovným spôsobom argumentuje a výsmechom vyradí z diskusie oponenta, ktorého názor Vám príde rozumný, je dobré spomenúť si na Dunning Kruger efekt. Hĺbavo mysliaci ľudia, ktorí sú odborníkmi, svoje schopnosti často mierne podceňujú. Na opačnú stranu, ľudia neznalí v danej téme zvyknú svoje schopnosti preceňovať. V politike sa darí ukričaným hercom a extrovertným ľuďom, ktorých sebavedomie môže často stáť práve na preceňovaní vlastných schopností.
Problémom súčasného sveta je, že hlupáci sú si skalopevne istí, ale inteligentní ľudia sú plní pochybností.
- Bertrand Russell
Štyria jazdci infokalypsy
Ochrana detí pred predátormi je klasickou rétorickou taktikou používanou na umlčanie diskusie o neustále sa rozširujúcom zasahovaní do súkromia občanov. Taktika sa odvoláva na emócie a preto sa radí k logickým klamom. Často používané strašiaky na umlčanie diskusie sú drogoví díleri, teroristi, pedofili či pranie špinavých peňazí. Títo štyria strašiaci majú názov štyria jazdci infokalypsy a sú žolíkom na ukončenie každej diskusie o práve na súkromie.
Haló efekt
Haló efekt popisuje takzvanú "chybu prvého dojmu", teda chybu pri posudzovaní ľudí, ktorej sa človek dopúšťa, keď aplikuje emóciu z jeho prvého dojmu na neskoršie posudzovanie správania či svetonázoru človeka.

Štúdia z roku 2010 zistila, že ľudia prehodnocujú príťažlivosť a budujú si dôveru vo svojom vnímaní skôr, ako hodnotia kompetencie. To znamená, že následne už o kompetenciách nevedia uvažovať bez "ružových okuliarí".
Zamyslite sa, či Vám nie je volený politik sympatický viac ako jeho volebný program.
revolution, Pawel Kuczynski revolution, Pawel Kuczynski